Avisos

VOLUNTARIADO CAMIÑO A CAMIÑO:
- ACOMPAÑAMENTO CANS... mércores 14. Convocatoria por invitación: 9:30 no Refuxio de Animais (Candeán)
- SENDEIROS... martes 13 e xoves 15. Convocatoria en A Bouza-Cruce con Florida (16h) ou en Fragoselo-Coruxo (16:30)
- MONTE DA GUÍA... sábado 17. Convocatoria as 9:30 no aparcadoiro da Guía.
PERCORRIDOS MEDIOAMBIENTAIS: Sendeiro Local de Cabral... domingo 18 novembro, mañá. Incrición no 010 dende 12 novembro. Gratuíto

Inscrición Camiño

INSCRICIÓN ACTIVIDADES CAMIÑO A CAMIÑO

Destinatarios:
Persoas maiores de idade empadroadas en Vigo (autorízase á organización a comprobar tal condición e a solicitar o DNI previamente á realización da actividade)

No caso de residir en Vigo e non estar empadroado incluirase na Lista de agarda o mércores, confirmándose a praza no caso de vacantes ao final do proceso de inscrición o xoves pola tarde.

Menores de idade. Nas rutas deberán ir acompañados polos seus pais ou titores legais. No caso de ir a cargo doutro adulto distinto deberá presentar un documento de autorización (ver modelo). Nas actividades sen presenza de titores deberán cubrir unha  autorización para a súa realización no momento de inscrición.

Inscrición no 010 
para móbiles: 986810260

As inscricións en condicións normais se realizarán únicamente a través do servizo do 010 do Concello de Vigo, de luns a mércores da mesma semana da actividade, de 8:00 a 20:00. Os/as non empadroados faranno o xoves.


Nos percorridos que así o indiquen o proceso realizarase con maior antelación, de cara a facer as correspondentes reservas de transporte e de aloxamento. Nesta edición, a inscrición nas Actividades familiares faranse dende o 8 de outubro.Nos percorridos que se prevea unha elevada afluencia, o procedemento de inscrición será o seguinte: 
   a) Indicarase que o citado percorrido terá consideración de especial.
   b) Preinscrición no 010, de luns a mércores pola mañá. 
   c) Inscrición definitiva na Praza do Rei no momento previo á subida ao autobús, co correspondente pago da achega prevista.  
   d) No caso de non realizarse a inscrición definitiva ou de facer anulación (no correo info@caminoacaminovigo.org ou no teléfono 662 23 10 23), asignaranse prazas a través da lista de agarda, tendo nese caso que facer a inscrición definitiva durante o xoves.

Datos mínimos de inscrición: Nome completo, DNI (no caso dos menores DNI do/da titor/ra), Teléfonos de contacto, Email (opcional), Data de nacemento e email (opcional)

Cada persoa só poderá inscribir ata un total de 4 persoas, sendo necesario dispór todos os datos de inscricion. No caso de unidades familiares, poderanse inscribir os pais e fillos da unidade familiar dunha sóa vez. 


Nas Rutas por Galicia únicamente se poderán inscribir 2 persoas

A inscrición faise por estrito orde de chegada, ben no 010 ou, cando así se indique, presencial.

No caso de cubrirse o cupo da ruta ou de non estar empadroado, pasarase á lista de agarda que se activará os xoves.


Anulación de inscricións no 010
De cara a evitar situacións indesexadas no proceso de inscrición nos percorridos medioambientais de Camiño a Camiño lembramos os criterios que se aplicaran para a anulación de inscricións:

- As persoas inscritas nun percorrido no 010 que por calquera motivo teñan que anular a súa inscrición, teranno que comunicar de novo ao 010. Deste xeito liberanse as prazas e pódense dispor delas para persoas da lista de agarda, tendo preferencia as persoas empadronadas ás non empadronadas.

- Aquelas persoas que non cumpran co criterio anterior pasaran á lista de agarda nas inscrición dos seguintes percorridos da tempada. 

Asunción de custes das actividades polos usuarios/as
Nas actividades nas que os usuarios/as teñan que facerse cargo de custes de desprazamento e/ou aloxamento, as persoas confirmadas por parte do 010 como admitidas terán que cumprimentar o pago segundo o especificado no descritor de cada actividade.

Aquelas persoas que non efectúen a achega na data sinalada perderán a súa praza e chamarase ao seguinte preinscrito/a na lista de agarda.

Proceso de inscrición para as Sendas a carón da Sidra e do Viño (outono 2018)
A inscrición realizarase como sempre no 010 (986 81 02 60 dende móbil) de luns a mércores (o xoves para non empadroados). 

 inscrición terá que facerse a través da Sede electrónica do Concello de Vigo no apartado Autoliquidación do pago de Actividades "Percorridos medioambientais". En principio está previsto que nun mesmo trámite se poidan efectuar os pagos de varios inscritos/as indicando simplemente nome e apelidos e percorrido. Dará opción para o pago con tarxeta ou para a impresión do impreso de autoliquidación e posterior pago nunha entidade bancaria autorizada.

Para poder participar na actividade é necesario presentar o xustificante do correspondente pago, habendo únicamente prazas de autobús para o número de prazas pagadas o venres pola mañá.

Acreditación nas actividades
As persoas inscritas con carné de Camiño a Camiño: presentando este documento

As persoas inscritas sen carné de Camiño a Camiño: presentando o DNI e, nese momento, proporcionaráselle o carné de Camiño a Camiño.


Nas actividades con achega, compre presentar ademais o resgardo de ter pagado.Recomendacións para os percorridos
De cara a un axeitado aproveitamento das actividades habituais de Camiño a Camiño realizamos algunhas recomendacións xenéricas:


Imprescindible levar calzado cómodo e adaptado para andar por pavimento e camiño de terra. Cando a ruta presente un desnivel importante, empregar bastón de sendeirismo.

- Dada o tempo adicado a camiñar, convén levar auga para hidratarse e alimentación enerxética (froitos secos, barriñas enerxéticas, chiculate, galletas, etc) que permita repór forzas durante o camiño (lembrar que "a maquinaria non funciona sen gasolina"). Isto non quita que haxa que tomarse un almorzo completo.

No caso de padecer algunha doenza que poida afectar ao normal camiñar é preciso comunicarllo a un monitor/ra para que el ou o socorrista valore iniciar ou continuar o percorrido.

- Ao finalizar a ruta, realizar estiramentos coas orientacións oportunas por parte do monitorado.

Por último, se hai calquera dúbida ou se se produce calquera incidencia, o equipo de monitores está sempre dispoñible para atenderos.

- Rutas particulares (p.e: rutas de media montaña ou a lugares perigosos): requerirán unhas necesidades específicas que serán comunicadas oportunamente.NON ESQUECER QUE PARTICIPAR EN "CAMIÑO A CAMIÑO" É PARA MELLORAR O COÑECEMENTO DO MEDIO AMBIENTE E INCORPORAR HÁBITOS SAUDABLES, NON  PARA "ARREPENTIRSE" O RESTO DA SEMANA.