28/6/12

Quendas en Illas Cíes


1. Distribución das quendas.
Unha vez recibidas as solicitudes de participación nas quendas de voluntariado Camiño a Camiño nas Illas Cíes ata este mércores 27 de xuño, e aplicando os criterios de ter realizado satisfactoriamente o "Curso de iniciación ao voluntariado medioambiental" organizado pola Concellería de Medio Ambiente, en colaboración coa Oficina Municipal de Voluntariado do Concello de Vigo, e de ser veciño ou veciña do Concello de Vigo, dase a coñecer a participación en cada quenda.

Solicitante
Quenda
adxudicada
Integrantes (1)
Acompañantes (2)
Gregorio García Navío
1
6
0
Manuel Silva Contreras
1
1
0
Susana Villar González
1
1
0
Mª Jose Pereira Castiñeira
1
2
0
Mª Carmen Cortés Rodríguez
2
1
0
Lucía Buitrón Corral
2
3
0
Mª Salomé Pombal
2
3
1
Susana Freire Salgado
2
1
2
María García Galego
3
2
0
Jonathan Cerdá Abelenda
3
4
0
Helena Marcet
3
2
0
Alberto Torres Riobó
3
1
0
Xavier Queinec
3
1
0
Diana Vázquez Vila
4
2
0
José Antonio Campos Martínez
4
2
0
Rocío Fontán Bernárdez
4
2
0
Amelia Guillán de Barrio
4
1
0
Jose Luis Gayoso Pazos
4
2
2
Pablo Baquero Gómez
5
3
0
Mª José Pardo Lemos
5
1
0
Demetrio Monteagudo
5
6
0
Matilde Barros
5
1
0
Vitoria Buxó Pérez
6
5
0
Julio Sande Martínez
6
3
2
Lucía Regos Juncal
6
2
0
Ramón Iglesias Álvarez
6
1
0
Paulino Iglesias
7
2
0
Antón Ulla Cobián
7
1
0
Uxía Chapela Rodríguez
7
6
0
Andrés  Fontán Cortes
7
1
0
Amanda Lago Cabaleiro
8
2
0
Eduardo García-Robelló
8
2
0
Alba González Martínez
8
5
0
Patricia Guerra Martínez
8
1
0
César A. Lamas Bastida
9
4
0
Soledad Gándara
9
1
1
Aroa García González
9
4
0
Jose Luis Vidal González
9
2
0
Xesús Mª Neira Súarez
10
1
0
Beatriz Lores Vázquez
10
1
1
Jessica Bargiela Barros
10
5
0
Xurxo Márquez Fernández
10
4
0
Alfonso Bastida Teniente
11
3
0
Jesús Lis Riobó
11
1
1
Alejandro Arce Herrero
11
0
2
Pilar Iglesias Falque
12
6
0
Alicia Giráldez
12
4
0
María Viso Portela
13
1
0
Rubén Núñez Davila
13
4
5
Cristina García Fernández
FS1
3
2
Marta Garrido Pujales
FS1
2
0
Jose Manuel Barreiro Piñeiro
FS1
5
0
Mercedes Portabales Parada
FS1
8
0
Eduardo Gómez
FS1
1
5
Alejandro Asensio Posse
FS1
2
1
Ángeles Crespo Fuster
FS1
2
2
Mª Belén Rodríguez Domínguez
FS1
1
1
César Velasco Palomar
FS1
1
0
Andrea Taboas González
FS1
2
0
Elisa Vidal González
FS1
1
0
Estefanía Varela Méndez
FS1
2
0
Carla Diez Pujales
FS2
6
3
Laura Garrido Gándara
FS2
5
0
Manuel Castellano Piñeiro
FS2
2
0
Mª Dolores Fernández Rodríguez
FS2
1
0
Ana Lía Barboni
FS2
2
2
Jose Luis Casal
FS2
2
3
Rosa Mª Leiro Jorge
FS3
3
0
Alfredo Alonso Suárez
FS3
6
0
Daniel Rodriguez Rodriguez
FS3
2
0
Fonsi Alonso González
FS4
8
0
María José Bamba Vázquez
FS4
8
0

(1)   Curso de iniciación ao voluntariado. Nalgunha das solicitudes presentadas hai persoas que non teñen realizado o curso de iniciación ao voluntariado medioambiental. Neste suposto non cumpren o criterio para asistir ao voluntariado ás Illas Cíes e non poderán realizar a inscrición definitiva.
(2)   Acompañantes. Os/as acompañantes van a cargo dos seus responsables en todo momento, debendo asumir o custe do desprazamento segundo as tarifas vixentes (gratuíto para menores de 3 anos e para menores de 12 anos en setembro)

2. Incrición definitiva.
A inscrición definitiva terá lugar na Casa da Xuventude en horario de apertura (9 a 14 e 17 a 19:30) entregando a ficha de inscrición dispoñible no apartado de documentos así como depositando a fianza de 10 euros (será devolta no momento de embarco).
O prazo para a inscrición será entre a data desta publicación ata o 5 de xullo.
Os participantes na 1ª quenda confirmarán a participación no teléfono 986294806 (Casa da Xuventude, preguntar por Soledad ou Rosa) durante o venres 29 de xuño e se lles resulta factible entregarán a ficha ese propio venres ou o luns 2 de xullo, no momento de embarque.
Se non se realiza a inscrición no prazo indicado (5 de xullo), disporase das correspondentes prazas para solicitudes en lista de agarda ou novas solicitudes futuras.

3. Prazas vacantes
Para a cobertura de prazas vacantes realizarase unha nova convocatoria tanto a principios de xullo, unha vez coñecidas as prazas vacantes para xullo e agosto, como a principios de setembro, co que reste para ese mes.

4. Información.
Para calquera información adicional pódese empregar o correo electrónico info@caminoacaminovigo.org.