4/4/15

Fotografías da 1ª quenda de Voluntariado en Cíes

O grupo de voluntariado da 1ª quenda de Cies viviu unha experiencia intensa de erradicación de invasoras. Tamén tivo tempo para contemplar a illa en pleno apoxeo. Algunhas mostras destas recóllense no apartado Voluntariado 2015 e, de seguido, recóllense algunhas instantáneas.