Avisos

CURSO DE VITICULTURA EN GALICIA. Quenda 3: sábado 17 decembro, 11:30-14:00. Lugar: Asociación Veciñal Casco Vello (rúa Oliva). Inscrición en 010 (986810260).
VOLUNTARIADO SENDEIROS. Martes 13 e Xoves 15, 15:50 na Pasiva ou 16:15 no Sanatorio do Alba
VOLUNTARIADO LAGARES. Mércores 14 , 10:00, en horta de Navia.
VOLUNTARIADO A GUÍA. Sábado 17 , 9:30. no aparcadoiro monte A Guía.
VOLUNTARIADO HORTAS. Martes 13, 10:00, na horta de Sardomela, e 16:00, na horta de Navia. Mércores 14,16:00,na horta de Fontáns. Xoves, 15, 16:00, na horta de Teis. Sábado 17, 10:00. na horta de Navia.

Programa

Presentación  |  Percorridos medioambientais  |  Voluntariado medioambiental | Hortas urbanas de Vigo | Cursos de formación
23 setembro 2016

PRESENTACIÓN
O programa de educación medioambiental “Camiño a Camiño” desenvolto pola Concellería de Medio Ambiente de Vigo ten previsto para os meses de setembro a decembro de 2016 unha programación que combina percorridos medioambientais por Vigo e bisbarra e por Galicia, con voluntariado medioambiental, con hortas-escola e con actividades divulgativas e formativas.
"Camiño a Camiñoten como obxectivo a sensibilización medioambiental e o fomento de hábitos saudables entre a cidadanía viguesa. Nesta edición, xunto con actividades clásicas, céntrase a atención nas serras da bisbarra de Vigo, e proséguese coa actividade das hortas-escola que tan boa acollida está tendo. Tamén se incide nas accións formativas de voluntariado e de hortas.

Máis información relativa á "Inscrición"PERCORRIDOS MEDIOAMBIENTAIS
Rutas por Vigo e bisbarra (8) | Rutas por Galicia (1)
Nesta tempada de outono os percorridos medioambientais escomezan coa clásica travesía Monte Aloia - Monte Galiñeiro, nunha xornada de día completo para disfroitar dun espazo de especial interese ecolóxico. Retomarase tamén ese día o grupo de escalada no Galiñeiro que, por motivos climatolóxicos, tivo que suspenderse na tempada de primavera. 

Unha vez arrancada a programación, abordarase un percorrido polas principais serras arredor de Vigo: Serra do Suído, Serra da Groba e Serra do Galleiro.

Por último, para rematar a tempada, realizaránse dous dos sendeiros locais creados ou en proceso de creación arredor do GR-53 (Sendeiro panorámico de Vigo): o de Saiáns-Oia e o de Valladares


Rutas por Vigo e bisbarraTravesía Monte Aloia – Monte Galiñeiro* (2 outubro)
Escalada no Monte Galiñeiro**** (2 outubro)
Serras I: Serra do Suído* (9 outubro)
Serras II: Serra da Groba I** (16 outubro)
Serras III: Serra da Groba II** (23 outubro)
Serras IV: Serra do Galleiro I** (30 outubro)
Serras V: Serra do Galleiro II** (6 novembro)
Sendeiro Local de Saiáns-Oia*** (13 novembro)
Sendeiro Local de Valladares*** (20 novembro)


Saída: 9:30 dende a Praza do Rei. Convocatoria: 9:00
Retorno (estimado): entre 13:30 e 14:30, na Praza do Rei.
Grupo de ata 300 persoas.
Transporte: por conta dos usuarios/as
Inscrición: 010 (dende móbil: 986 81 02 60), na semana da actividade. Empadroados: de luns a mércores, de 8:00 a 20:00. Non empadroados: o xoves.
Lugar de recollida do ticket de viaxe: ao ter concedida a praza, na Casa da Xuventude (López Mora 31), ata o xoves as 20:00h. Os percorridos gratuítos, no momento de coller o autobús na Praza do Rei.
*Xornada de día completo con retorno entre 18:00 e 19:00. Achega 7 euros. Desprazamento: autobús discrecional. Menores de 12 anos: 50% da achega.
**Xornada de mañá. Achega 3 euros. Desprazamento: autobús discrecional. Menores de 12 anos: 50% da achega.
***Xornada de mañá. Gratuíto. Desprazamento: autobús urbano.

****Xornada de día completo. 50 persoas a partires de 12 anos. Formaranse 2 subgrupos pola mañá: un escala e outro fai unha pequena ruta no Monte Galiñeiro, e logo viceversa. A partir do xantar xuntase cos participantes na Travesía Monte Aloia – Monte Galiñeiro. Achega 7 euros. Desprazamento: autobús discrecional.


Rutas por GaliciaOs percorridos polos espazos naturais de Galicia proporcionan a oportunidade de contemplar ecosistemas naturais que contrastan cos da costa. No outono estes ecosistemas maniféstanse cun cromatismo particular, como é o caso da dorsal galega na que se atopa a Serra do Faro de Avión e a Serra do Suído.Faro de Avión – Serra do Suído (8-9 outubro)
Saída: sábado, 8:15 dende a Praza do Rei. Convocatoria: 8:00
Retorno (estimado): domingo, 20:00 na Praza do Rei.
Grupo de ata 50 persoas maiores de idade.
Desprazamento, estadía e manutención (agás xantar do sábado): a cargo dos participantes. Inclúe paseo nocturno opcional por Carballiño. Achega de 50 euros.
Inscrición: 010 (dende móbil: 986 81 02 60), na semana antes da actividade: de luns a venres, de 8:00 a 20:00
Lugar de pago e de cobertura dunha ficha específica: na Casa da Xuventude (López Mora 31, de 10-14 e 17-20) ata o venres da semana previa á ruta. No caso de non efectuar o pago nese prazo, perderase a praza e chamarase á lista de agarda.

Máis información: No momento de cobertura da ficha entregarase información adicional sobre o programa da actividade e o equipamento necesario. 

VOLUNTARIADO CAMIÑO A CAMIÑO


A participación nos programas de educación medioambiental complétanse coa posibilidade que teñen todos os veciños e veciñas de Vigo de colaborar nas políticas medioambientais desenvoltas dende o Concello e Vigo. 

Este programa iniciado na primavera de 2012 está atendendo nestes momentos diversos frentes: 
- conservación do río Lagares, A Bouza e os Areais
- conservación do Monte da Guía
- conservación nas Illas Cíes
- actuacións nas hortas urbanas de Vigo
- conservación dos sendeiros de Vigo 

Para poder participar no Voluntariado de Camiño a Camiño é preciso realizar o Curso de iniciación ao voluntariado medioambiental (ver apartado cursos).

As persoas voluntarias que xa participan en actuacións de voluntariado xa coñecen a dinámica de convocatoria (habitualmente vía correo electrónico e blog). Os novos participantes, que teñen que ter asinado o acordo de voluntariado do Concello de Vigo, pódense inscribir en accións tanto nos propios cursos como na Casa da Xuventude.

Máis información sobre os requisitos para participar e as actividades abertas en todo momento pódense consultar na solapa "Voluntariado" do Blog de Camiño a Camiño.
HORTAS URBANAS DE VIGOHorta-escola de Sardomela (a carón do Colexio Sello - Cabral)
Martes 10-13h e venres 10-13h 
  
Horta-escola de Fontáns (Lavadores)
Mércores 16-19h e sábados 10-13h 


Horta-escola de Ramón Nieto I 
Mércores 16-19h e sábados 10-13h 

Horta-escola de Pedro Alvarado (Teis)
Xoves 16-19h e sábados 10-13h 

Horta-escola de Navia  
Martes 16-19h e sábados 10-13h 

Horta-escola de Camelias  
Xoves 16-18:30h

Hortas-escola en Vigozoo e na Casa da Xuventude. Horario asignado a cursos e actividades de voluntariado

Requisitos para participar nas hortas-escola: ter Curso básico de hortas urbana e ter concedido praza previa solicitude. Gratuíto.


Horta-escola de Ramón Nieto II / Sardomela II
Horario asignado a alumnado de 2º nivel.
Prazas: segundo dispoñibilidade do espazo. Gratuíto.

Requisitos: ter participado no último ano nunha horta-escola e asistir ao Curso de hortas urbanas 2º nivel (data a determinar).

Máis información na solapa “Hortas urbanas” do Blog de Camiño a Camiño

CURSOS DE FORMACIÓN

Cursos de iniciación ao voluntariado medioambiental
De cara a realización de labores de voluntariado medioambiental nas Illas Cies, no río Lagares e demais actuacións é preciso contar co curso de iniciación ao voluntariado medioambiental.
Ábrense dúas accións para o 4º trimestre de 2016. Traballaranse contidos básicos sobre o voluntariado (dereitos e deberes, normativa, etc) e sobre voluntariado medioambiental de Camiño a Camiño.

8 outubro (sábado)
Horario. 10:00 -13:00
Lugar: Vigozoo.
Destinatarios: maiores de idade.
Grupo: ata 90 persoas 
Inscrición: 010 (dende móbil: 986 81 02 60), na semana da actividade: de luns a mércores, de 8:00 a 20:00
Gratuíto.


Cursos básico de hortas urbanas


Unha demanda percibida por parte da Concellería de Medio Ambiente é o fomento das hortas urbanas. Para desenvolver esta iniciativa cómpre dispór duns conceptos básicos que se subministran neste curso e, logo, por suposto polos en práctica tanto en recintos particulares como en recintos municipais que se habiliten ao efecto. Preséntanse dúas convocatorias:


8 outubro (sábado): quenda 1
13 outubro (xoves): quenda 2
Horario: 10:00 -13:00 (sábado) ou 16:30 - 20:00 (xoves)
Lugar: Vigozoo.
Destinatarios: maiores de idade.
Grupo: ata 50 persoas 
Inscrición:  010 (dende móbil: 986 81 02 60), na semana da actividade: de luns a mércores, de 8:00 a 20:00
Achega: 5 euros, a pagar no momento de entrada en Vigozoo.
Nota: a realización deste curso habilita para participar nas hortas-escola