12/10/15

Ultimo percorrido sobre os hábitats na Ría de Vigo: A Guía - Chapela

Para rematar de contemplar os hábitats na Ría de Vigo, escolleuse o tramo Chapela - A Guía. Finalmente o percorrido escomenzará na Guía, para que vaiamos xuntos unha parte do percorrido, e logo separaranse a curta para ir pola costa e a longa para subir as montes de Teis e coller partes da Senda da Auga. 
Para unha parte dos vigueses e viguesas A Guía é unha grande descoñecida ou simplemente unha estrada que leva á carballeira ou a capela. Nesta ruta descubriremos que é moito máis.. 
Tamén coñeceremos o traballo dos voluntarios medioambientais de Camiño a Camiño, que están traballando coa asociación Voces polo litoral de Teis, para marcar un futuro percorrido que dea a coñecer os valores do lugar e para a protección de certos hábitats e especies ameazadas.