30/5/13

Safari fotográfico en percorridos e en voluntariado

Lembrar aos participantes nas actividades de Camiño a Camiño, tanto percorridos medioambientais como voluntariado ou hortas urbanas, que poden envíar as súas fotografías para subir ou ben no apartado Safari (percorridos) ou en Fotos Voluntariado.
A modo de exemplo, unha foto dos tres últimos envíos recibidos.