19/4/12

Rememorar Greas IV a través do safari fotográfico

Coa colaboración dos intrépidos reporteiros gráficos de Camiño a Camiño pódese ver no apartado "Safari fotográfico" un bo resume do que deu de sí unha camiñata de certa dificultade pero de profundas sensacións. Ver e xulgar: